Vad är Lions

  Uppdaterad

  2021-02-07Lions gör världen lite bättre att leva i, både lokalt och globalt


Lions är en av världens största ideella hjälporganisationer, med 1,4 miljoner medlemmar som ger av sin fritid för att förbättra livskvaliteten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt. Medlemmarna finns i 210 länder och geografiska områden runt om i världen och arbetar i mer än 50 000  lokala klubbar.


Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen varje dag, för medlemmarna delar ett grundläggande syfte – att hjälpa till i samhället.


LIONS ETIK och SYFTELIONS 5 FOKUSOMRÅDEN