Aktivitetsmedel

  Uppdaterad

  2021-02-07

Aktivitetsmedel


Trosa Marknad är vår huvudattraktion och nettointäkten från  den går OAVKORTAT från AKTIVITETSKASSAN till varierande hjälp- och stödverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.


Medlemmars deltagande i klubb-, zon-, distrikts- o riksmöten etc bekostas av KLUBBKASSAN = medlemmarnas egenavgifter till klubben.