Möten

  Uppdaterad

  2021-02-07

Lions Club Trosa Möten

2021-2022

Styrelsemöten

Medlemsmöten

Anmärkning

25 augusti    

1 september


22 sept

6 oktober


20 oktober

3 november


17 november

1 december

Julbord

19 januari 

2 februari


16 februari

2 mars


23 mars

6 april


20 april 

4 maj


18 maj

1 juni